Grännäs Homestead

Bokning

Boka här: Onlinebokning         

Bokningskalender

Uthyrnings- och bokningsvillkor

1. Bokningen sker i den ordning de görs till Grännäs Homestead (GH). Bokningen kan ske via telefon, SMS, e-post, per post eller via vår onlinebokning.
2. Bokningen träder ikraft då  10% av totalsumman är betald. Denna summa är en bokningsavgift och returneras inte vid en ev. avbokning. Slutsumman skall vara inbetald på GH konto senast 14 dagar innan ankomstdag. För avbokningar gjorda senare än 14 dagar före ankomst debiteras fullt pris.
3. Uthyrning på plats utan förhandsbokning görs om lediga stugor finns. Kontant betalning (ej kreditkort).
4. En bokning kan av GH annuleras:
-vid force majeure (kunden får hela hyran tillbaka).
-om betalningen inte gjorts i tid (på kontot senast 14 dagar före ankomst/förfallodag).
-om kunden uppträder störande eller inte följer uppsatta regler (ingen återbetalning).
5. Uthyrning sker endast åt myndiga personer.
6. Stugorna får inte användas av flere personer än som anmälts i samband med bokningen.
7. Stugorna får inte överlåtas till tredje part utan GH godkännande.
8. För varje uthyrning skall finnas en ansvarsperson som ansvarar för att kraven för uthyrningen uppfylls. Denna person ansvarar även för ev. skador på byggnader och lösegendom, samt att nycklar returneras inom utsatt tid.
9. Kunden ansvarar för att stugan lämnas i det skick som vid ankomst.
10. Slutstädning kan beställas i samband med bokningen. I slutstädning ingår torkning av damm, tvättning av golv samt borttransport av sängkläder. Kunden ansvarar för diskning och att alla sopkärl är tömda. Även kylskåpet bör vara tomt.
11. Rökning förbjuden i alla stugor.
12. Omgivningen till stugorna skall hållas städad. Tobaksfimpar får absolut inte finnas på marken – nästa hyresgäst kan ha små barn med!